suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

  • Webbsida

Vi är ett svenskspråkigt daghem i Tammerfors. Vi erbjuder småbarnspedagogik till barn under skolåldern.

På vår hemsida hittar du följande:

  • ansökningsblankett och föräldraenkät
  • info om grupperna och styrelsen
  • våra pedagogiska tyngdpunkter
  • våra värden
  • planen för småbarnspedagogik

Tjänster

Ansvarig för texten: Svenska Barndaghemmet i Tammerfors
Uppdaterad: 18.11.2020