suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Miljöhälsovård

  • Webbsida

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tills ...

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.7.2022