suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Konst- och hantverksskola

  • Webbsida

Undervisningen är indelad i 10 studiehelheter var av de 6 första hör till Bildkonstens grunder och de fyra senare till verkstadsstudier. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av des ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022