suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Fastighetsbildning

  • Webbsida

Fastighetsbildning utanför detaljplaneområde hör till Lantmäteribyrån.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Pargas stad
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 18.1.2019