suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anbudsförfrågningar / Tarjouspalvelu.fi

  • Webbsida

Sibbo kommuns upphandlingar som överskrider de nationella - och EU-tröskelvärdena.

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 30.1.2023