suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vuxenutbildning och påbyggnadsundervisning

 • Tjänst
 • Sibbo
 • Offentlig tjänst

Vuxenutbildning ordnas på alla utbildningsnivåer. Du kan studera för att avlägga en examen, för att komplettera din yrkeskompetens eller bara av eget intresse.

Flertalet av dem som studerar som vuxen gör det vid sidan av sitt jobb. Vuxenutbildning ordnas dagtid, kvällstid och under veckoslut. Man kan också studera vid sidan av sitt jobb. Utöver närundervisning ges också undervisning på nätet och per distans.

Arbetslivet och arbetsmarknaden förändras i snabb takt och arbetsuppgifterna blir mera krävande. Därför ökar också behovet av tilläggsutbildning och fortbildning.

Som vuxen kan du bland annat delta i:

utbildning för grund-, yrkes- och specialyrkesexamen

 • yrkeshögskoleutbildning
 • universitetsutbildning
 • grundläggande utbildning (grundskola)
 • gymnasieutbildning
 • vidareutbildning och fortbildning
 • utbildning inom den fria bildningen
 • läroavtalsutbildning
 • personalutbildning på arbetsplatser
 • arbetskraftsutbildning.

Vuxenutbildning ordnas bland annat vid universitet och yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, yrkesinriktade vuxenutbildningscenter, specialyrkesläroanstalter, vuxengymnasier, medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler, idrottsutbildningscenter och musikläroanstalter.

Examen som man avlagt inom vuxenutbildningen ger samma behörighet för fortsatta studier som studier inom utbildningen för unga.

Gör så här

Du kan bekanta dig med studiemöjligheterna till exempel i webbtjänsten Studieinfo.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 20.7.2021