suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Lagen förutsätter att kommunens myndighet utförs utmärkning av byggnadens plats och höjdläge, om så bestäms i bygglovet. Dessutom kontrollerar myndigheten byggnadens plats och höjdläge efter grundläggningsarbetena för byggnaden.

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge

  • En byggnads läge och höjdläge märks ut i terrängen på detaljplaneområden och på sådana byggplatser utanför planområde dä ...

Gör så här

Utmärkningar och lägessyner beställs per e-post på adressen mittauspalvelut@sipoo.fi.

Uppge i meddelandet byggplatsens adress, bygglovsnummer, ange önskad tidpunkt för mätningen (speciellt för utmärkningarnas del) och kontaktuppgifter.

Mätningen ska beställa 1–2 veckor före önskad tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten förutsätter beviljat bygglov.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 3.3.2023