suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Vid nybyggnation krävs i allmänhet att byggnadens placering samt höjdläge märks ut. Behovet av en utmärkning framkommer i det beviljade bygglovet. Utmärkning av byggnadens placering samt höjdläge ska utföras innan byggnadsarbeten påbörjas. Kunden beställer utpålningen av byggnadstillsynen efter att bygglov har beviljats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten förutsätter beviljat bygglov.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019