suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020