suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Veterinärtjänster

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns 5 st. veterinärmottagningar. Man kan ringa till vilken veterinär man vill inom samarbetsområdet. I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvarar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsten inte annars finns tillgänglig inom samarbetsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Basveterinärservice tillhandahålls vardagar under tjänstetid och akut veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 11.2.2022