suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vattentjänster / Kontaktuppgifter

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till invånarna i Sibbo och Östersundom i Helsingfors samt avleder avloppsvatten till Viksbacka avloppsreningsverk för rening. Vi svarar för byggande, underhåll och sanering av vattenlednings- och avloppsnätet.

Med vattentjänster avses vattenförsörjning, det vill säga ledning, hantering och leverans av hushållsvatten samt avledning och hantering av avlopps ...

Gör så här

Sibbo Vattens riskbedömning

Sibbo Vattens riskbedömning har gjorts enligt principerna i vattensäkerhetsplanen Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. En riskbedömning av hela vattendistributionsverksamheten gjordes 2020. Riskerna som eventuellt påverkar vattnets kvalitet eller distributionssäkerheten klassificerades enligt deras allvarlighetsgrad och observationerna behandlades med hälsoskyddsmyndigheten. En riskbedömning enligt WSP omfattar skyldigheten att hålla sig informerad och kontrollskyldigheter enligt det som avses i lagen om vattentjänster. Vattensäkerhetsplanen (WSP) uppfyller också kraven i hushållsvattenförordningen (1352/2015).

Riskbedömningen gås igenom regelbundet med hälsoskyddsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten övervakar att vattenverket utför åtgärderna som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerheten. Hälsoskyddsmyndigheten godkände riskbedömningen (15.12.2020).

Hushållsvattnet som Sibbo Vatten distribuerar kommer i huvudsak från Samkommunen Mellersta Nylands Vatten (KUVESI). Vattnet i Myras levereras av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Hushållsvattnets kvalitet kontrolleras enligt kontrollundersökningsprogram godkända av hälsoskyddsmyndigheten och på grund av riskbedömningen har det inte framkommit behov av ytterligare vattenprov eller tätare mellanrum mellan kontrollerna. Närmare uppgifter om vattenkvaliteten, vattenprov enligt kontrollundersökningsprogrammet eller riskbedömningen som rör vattentjänstproduktionen finns på de berörda vattenverkens webbplatser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 21.4.2023