suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Vanda Vuxenutbildningsinstitut

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vuxenutbildningen i Vanda ordnar undervisning inom medborgarinstitut, grundläggande vuxenutbildning för invandrare samt utbildning i främmande språk för invandrare och integration.

Mer information om kurser och studier finns på www.vantaanaikuisopisto.fi.

Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.

aikuisopisto@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 22.3.2023