suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vaccinationstjänster

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vaccinationer ges på hälsovårdarens mottagning. Barn under skolåldern vaccineras på rådgivningsbyrån. Barn i skolåldern och studerande vaccineras på elev- och studerandehälsovården. Vuxna måste se till att deras vaccinationer är giltiga och boka tid för vaccination hos en hälsovårdare på hälsovårdscentralen.

På social- och hälsovårdscentralen kan resenärer också få råd om vaccinationer samt få d ...

Gör så här

Kontakta rådgivningsbyrån, elev- eller studerandehälsovården eller hälsovårdscentralen i din boendekommun.

För vem och på vilka villkor

Alla invånare i välfärdsområdet är berättigade till vaccinationer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vaccinationerna förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer av barn under skolåldern ges på rådgivningen. Vaccinationerna av barn i skolåldern sköts av skolhälsovården och vaccinationerna av studerande av studerandehälsovården.

Hälsocentralen ger råd i vaccinationer för resande och ger de vaccinationer som behövs. Vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska ofta bekostas själv.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 28.2.2023