suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Uppsökande ungdomsarbete

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå ut till den unga som behöver stöd och att hjälpa dem att dra nytta av tjänster och annat stöd som bidrar till att klargöra situationen i ungdomars liv, bli självständiga och få utbildning.

Uppsökande ungdomsarbete är i första hand ungdomsarbete som baseras på den kunskap de ger om sig själva och sin egen bedömning av behovet av stöd. Verksamheten är ...

Gör så här

Kontakta en anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet i din kommun. Du kan leta upp uppsökande ungdomsarbetare med Into ry:s sökfunktion.

För vem och på vilka villkor

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga under 29 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden att få utbildning, arbete eller andra tjänster som de behöver. De anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland ungdomarna och erbjuder dem möjlighet till en trygg och konfidentiell diskussion med en vuxen. Det är frivilligt för ungdomar att delta i det uppsökande ungdomsarbetet.

Det uppsökande ungdomsarbetet kontaktar också unga under 29 år som till exempel har avbrutit sin skolgång eller sin vapen- eller civiltjänst.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 9.4.2024