suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Ungdomslokaler

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Staden har följande ungdomslokaler: Forum i centrum, Valkom allaktivitetshus, ungdomslokalen i Forsby och ungdomslokalen i Tessjö. Ungdomslokalerna fungerar som mötesplatser för ungdomarna där det finns möjlighet att träffa andra ungdomar och fritidsledarna.

Den öppna verksamheten i ungdomsgårdarna erbjuder möjlighet att lyssna på musik, läsa tidningar och spela olika spel. Förutom den traditionella öppna verksamheten ordnas olika temakvällar. I ungdomslokalerna verkar också olika hobbygrupper. Ungdomslokalerna är öppna för 13-18-åriga ungdomar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet samt verksamhet som de unga arrangerar själv. I många andra av kommunens lokaler, såsom biblioteket finns det verksamhet och tjänster särskilt för unga.

Unga kan spendera tid och utöva hobbyer under handledning i kommunens ungdomslokaler på ungdomsgården. Utrymmena är särskilt till för unga i högstadieåldern och äldre. Unga bemöts också i multilokaler, motions- och kulturtjänster och på internet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020