suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Undervisning i kommunikation för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med kommunikationsundervisning avses undervisning i teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation samt handledning i att använda kommunikationshjälpmedel.

Målet med kommunikationsundervisningen är att på olika sätt stödja kommunikationen och interaktionen i vardagen.

Kommunikationsundervisningen ersätter inte talterapi eller handledning som ges av en talterapeut och inte hell ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Undervisning i kommunikation ordnas bland annat för

- familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och kommunikationsutmaningar

- familjer med hörselskadade barn

- vuxna som har tal- eller hörselskador efter en sjukdom eller olycka.

Kommunikationsundervisningen ersätter inte talterapi eller handledning som ges av en talterapeut och inte heller den bedömning av kommunikationshjälpmedel som hör till medicinsk rehabilitering.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024