suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Eleven kan studera finska som andra språk och litteraturlärokursen om elevens modersmål inte är finska, svenska eller samiska, eller eleven har en flerspråkig bakgrund. Det särskilda syftet med finska som andra språk och litteraturlärokursen är att stöda utvecklingen av elevens språkliga mångfald och att väcka intresse och tillhandahålla verktyg för livslång utveckling av språkkunskaper .

För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen.

Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 29.1.2020