suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Föreningar, stiftelser, instanser och övriga samfund som är verksamma inom kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Understöd för kulturverksamhet som Pargas kulturnämnd beviljar är årliga understöd (verksamhets- och specialunderstöd) samt projektunderstöd.

Årligt understöd (verksa ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020