suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Närpes stad har ett rikt kulturliv, vilket bevisas av den mängd kulturella aktiviteter som bedrivs inom stadens gränser. Det är främst föreningarna och organisationerna som är ryggraden i kulturlivet.

Ett rikt och brett kulturutbud med öppenhet för nya kulturyttringar och också kontakter till andra kulturproducenter både inom och utom landet är av största vikt för trivseln i Närpes och för stadens utveckling.

Fritidsnämndens kulturverksamhet:

  • Befrämja kulturlivet med såväl ekonomiska som personella resurser
  • Erbjuda ändamålsenliga utrymmen och skapa verksamhetsförutsättningar
  • Stöder lokalhistorisk forskning
  • Samarbetar kring olika konst-, musik-, litteratur- och teaterprojekt m.m. med andra organisationer, kommuner och nämnder.

Gör så här

Ta kontakt med kultursekreteraren i första hand. Ansökningsblankett hittas på: https://www.narpes.fi/sv/invanare/fritid-kultur/bidrag

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Bidrag för fastighetsunderhåll, söks inom oktober. Bidraget kan sökas av föreningar som har egen fastighet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Lag om kommunernas kulturverksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.12.2019