suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och kulturverksamhets föreningar, stiftelser, inrättningar, organisationer och andra föreningar i Lovisa kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Till kommunen hör att främja kulturverksamhet i kommunen.

En utredning om hur bidrag för föregående år använts bör inlämnas 31.3 eller senast då man ansöker om ett nytt bidrag. I ansökan ska f ...

Gör så här

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på och lämnas till kundservicekontoret Lovinfo. Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till  Bildningscentralen, kulturväsendet, PB 68, 07901 Lovisa. Ansökningen bör vara i bildningscentralen inom utsatt tid.

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020