suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och kulturverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort, undantag är kulturbidrag som även kan sökas av arbetsgrupper och privatpersoner.

Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen medelanskaffning för sin verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Lag om kommunernas kulturverksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020