suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden kan sökas av föreningar, företag och kommuner verksamma i fjällområden, särskilt för att minska skador orsakade av nedskräpningen som turism och rekreationsverksamhet åstadkommit, för att utveckla avfallshanteringssystem och verksamhetsmodeller som lämpar sig till Fjäll-Lappland och för att öka medvetenheten om avfallshantering.

Gör så här

Ansök i första hand om understöd i e-tjänsten (Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden). Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till Lapplands NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post. Kontaktinformation till registratorskontoren finns under Serviceställen.

Ansöka om utbetalning

Understödet betalas huvudsakligen i efterhand, utifrån de faktiska kostnaderna. Högst 25 % av det beviljade understödet kan vanligtvis betalas i förskott av statsstödet, förutsett att användningen av statsstödet är motiverat och att övervakningen av dens användning är ändamålsenligt.

Använd blanketten Ansökan om utbetalning. Det finns separata anvisningar för hur du fyller i blanketten. Timjournalen för arbete som utförs utan ersättning har en egen blankett.

Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid NTM-centralen i Lappland. För föreningar/företag finns det skilda elektroniska ärendeblanketter. Välj rätt NTM-central under Ärende > Ämbetsverk.

Du kan också skicka in ansökan per post till verksamhetsställena vid UF-centrets betalningsenhet. Kontaktinformation till dem finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas en juridisk person, alltså en registrerad förening, organisation, kommun osv. Understödet beviljas inte statliga ämbetsverk, anstalter eller privatpersoner.

Utifrån ansökningen och dess bilagor avgörs projektets behörighet för understöd. En noggrant ifylld ansökan, bra fotografier och ändamålsenliga bilagor försnabbar och underlättar handläggningen av ansökan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021