suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Underhåll av lokaler

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Underhållet av Sibbo kommuns fastigheter har som mål att säkerställa att fastigheternas skick, värde, egenskaper och förhållanden behålls på bra nivå. Då kan lokalerna användas tryggt och säkert. Med hjälp av reparationer strävar vi också efter att förbättra byggnadernas funktionalitet och tillgänglighet. För att nå en bra nivå utförs underhållsåtgärderna regelbundet och på ett förutsebart sätt. U ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 5.5.2022