suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Underhåll av gator

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

I stadens underhåll ingår bland annat rengöring och snöskottning på gator och torg, bekämpning av halka och transport av snö till snömottagningsställena.

Gatorna i Vanda underhålls på vintern i den ordning som underhållsklassificeringen bestämmer. På sommaren borstas och tvättas alla gatuområden maskinellt. Dessutom repareras skador i asfalten och stenbeläggningar. Nya trafikmärken ställs upp. ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 28.3.2023