suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Underhåll av gator och allmänna områden

  • Tjänst
  • Jakobstad
  • Offentlig tjänst

Jakobstads Alerte Ab sköter om underhåll av gator och allmänna områden, parker och grönområden samt idrotts- och rekreationsområden. Stadens Kommunaltekniska avdelning beställer arbeten för gatu- och grönområden och idrottsbyrån för idrottsanläggningar.

Gör så här

Anmälningar om skador på trafikleder skes via wwww-blankett. Du hittar blanketten på Stadens hemsidor under: Boende och miljö » Tekniska tjänster » Kommunaltekniska avdelningen » Respons gällande gatuunderhållet

För vem och på vilka villkor

Infarten till fastighet hör till fastighetens underhållsansvar. Fastigheten svarar även om eventuella trottoaren och cykelleden vid infarten. Fastigheten lappar också asfalten och reparerar skadade kantstenen. Trumrören under infarten hör till fastigheten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Jakobstad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 22.1.2020