suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Planläggningsenhetens tjänsteinnehavare bereder utlåtanden för undantagsbeslut (MBL 171 §) och avgöranden som gäller planeringsbehovd (MBL 137 §). Besluten fattas sedan som tjänsteinnehavarbeslut av planläggningschefen.

Gör så här

Till ansökan ska bifogas kartor, situationsplaner mm enligt anvisningarna på webbsidan för Pargas stad.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Undantagsbeslut eller avgörande som gäller planeringsbehov söks skriftligen hos planläggningsenheten i Pargas, adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas.

För ett avgörande eller ett utlåtande om undantag eller planeringsbehvo tas ut en avgift enligt gällande serviceprislista.


Giltighetstid

Undantagsbeslutet är i kraft i 2år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020