suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Tömningsintervallet för avfallskärl och förlängning av intervallet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Förvalet för tömningsintervallet för alla nya fastigheter är två veckor. (För gamla fastigheter gäller fortfarande de gamla tömningsintervallen, dvs. att blandavfallskärlen för stadigvarande bostäder i tätorter ska tömmas med minst två och i glesbygder med minst fyra veckors intervall. Avfallet ska hämtas från en fastighet så ofta att det producerade avfallet ryms i avfallskärlen och så att avfall ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 5.11.2021