suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Tjänster för veteraner och krigsinvalider

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tjänster för frontveteraner tillhandahålls till frontveteraner som deltagit i krigen 1939–1945 och som bor i Finland och som har frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken.

Öppenvårdstjänster för krigsinvalider tillhandhålls till krigsinvalider med en invaliditet på minst 10 procent. Enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan ersättning för välfärdsområdets öppenvårdstjänste ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Rådgivningen för äldre kan kontaktas av en veteran eller krigsinvalid själv, en närstående eller en kommuninvånare.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 30.5.2023