suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Tillstånd för biproduktsprover och visningsobjekt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den som använder vissa prover och visningsobjekt ska ansöka om tillstånd hos kommunalveterinären. Tillstånd krävs om provet eller visningsobjektet är en biprodukt från ett djur som är förknippad med en allvarlig hälsorisk (biprodukter i klass 1).

Du behöver tillstånd av tillsynsveterinären i Rovakaari miljöhälsovårdsområde

Gör så här

Ansök om tillstånd genom att skicka en fritt formulerad, skriftlig ansökan om tillstånd till kommunalveterinären.

Ansök om tillstånd genom att skicka ansökan till tillsynsveterinären för Rovakaari miljöhälsovårdsområde per post eller genom att föra den till kontoret. Du kan också skicka ansökan per e-post till adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

Du kan be tillsynsveterinären om mer information per telefon eller e-post.

För vem och på vilka villkor

Ändringar i och nedläggning av verksamheten ska anmälas till kommunalveterinären.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023