suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Haapavesi stand

Tillstånd för biproduktsprover och visningsobjekt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den som använder vissa prover och visningsobjekt ska ansöka om tillstånd hos kommunalveterinären. Tillstånd krävs om provet eller visningsobjektet är en biprodukt från ett djur som är förknippad med en allvarlig hälsorisk (biprodukter i klass 1).

Gör så här

Ansök om tillstånd genom att skicka en fritt formulerad, skriftlig ansökan om tillstånd till kommunalveterinären.

För vem och på vilka villkor

Ändringar i och nedläggning av verksamheten ska anmälas till kommunalveterinären.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Haapavesi stand

Ansvarig för tjänsten

Haapavesi stand
Ansvarig för texten: Haapavesi stand
Uppdaterad: 30.1.2023