suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Tillstånd för att förnya avloppsvattensystem

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Förnyande av avloppsvattensystemet förutsätter alltid åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Avloppsvattensystem för en nybyggnad godkänns i samband med att bygglov beviljas. En plan för anläggning eller effektivisering av ett avloppssystem ska fogas till ansökan om byggnads- eller åtgärdslov.

Miljövården ger i samband med ett bygg- eller åtgärdslov ett utlåtande om planen för avledande ...

Gör så här


Giltighetstid

Enligt MBL

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.2.2024