suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Tillstånd för att förnya avloppsvattensystem

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Förnyande av avloppsvattensystemet förutsätter alltid åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Avloppsvattensystem för en nybyggnad godkänns i samband med att bygglov beviljas. En plan för anläggning eller effektivisering av ett avloppssystem ska fogas till ansökan om byggnads- eller åtgärdslov.

Miljövården ger i samband med ett bygg- eller åtgärdslov ett utlåtande om planen för avledande av avloppsvatten till byggnadstillsynen.

Fastigheter där avloppsvattenmängderna är mycket små (vattnet bärs in och ut) behandlas från fall till fall. En anmälan ska i varje fall lämnas in även för dessa. I tillståndsärenden ska man vända sig till byggnadstillsynen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Enligt MBL

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 18.5.2020