suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Haapavesi stand

Tillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tillstånd skall sökas för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar och övningar med motordrivna fordon i samma terräng.

Tillstånd ska också sökas för att ordna ett enskilt evenemang, om betydande olägenheter kan väntas av evenemanget:

  • för naturen
  • för den övriga miljön
  • för bosättningen
  • för det allmänna rekreationsbruket
  • för fisket
  • för övriga allmänna eller privata int ...

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan över hur eventuella terrängskador ska repareras och området städas efter händelsen.

Kontakta kommunens miljösekreterare vid förfrågningar om tillståndsärenden.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos kommunens miljömyndigheter. Tillstånd ska även sökas om en enskild tillställning förväntas medföra betydande olägenheter för bl.a. natur, bosättning, allmän rekreation och fiske.

Tillstånd behövs inte om området redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt detaljplanen uttryckligen är att använda motorfordon.

Servicen tillhandahålls av

Haapavesi stand

Ansvarig för tjänsten

Haapavesi stand
Ansvarig för texten: Haapavesi stand
Uppdaterad: 11.9.2023