suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Gör så här

Tillståndsansökan ska omfatta en karta över området, vattenområdets delägares skriftliga samtycke, en utredning över säkerhetsaspekterna och en plan för hur området ska städas eller på annat sätt återställas efter tillställningen.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För tävlingar eller träningar med motorbåt eller andra motordrivna vattenfordon behövs i allmänhet tillstånd från kommunens miljöskyddsmyndighet.

Om tillställningen sker på flera kommuners område behandlas ansökan om tillstånd av NTM-centralen. Tillstånd behövs om tillställningen ordnas upprepade gånger eller regelbundet. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Ett tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har beviljats miljötillstånd eller om området på detaljplanen är anvisat för sådan här verksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020