suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Tävlingar eller träningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster kräver i allmänhet tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om evenemanget är förlagt till flera kommuner behandlas tillståndsansökan av NTM-centralen. Tillstånd ska sökas om händelsen är återkommande eller regelbunden. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt planen uttryckligen är sådan verksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020