suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

För tävlingar eller träningar med motorbåt eller andra motordrivna vattenfordon behövs i allmänhet tillstånd från kommunens miljöskyddsmyndighet.

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Tävlingar eller träningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster kräver i allmänhet tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om evenemanget är förlagt till flera kommuner behandlas tillståndsansökan av NTM-centralen. Tillstånd ska sökas om händelsen är återkommande eller regelbunden. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt planen uttryckligen är sådan verksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 4.6.2020