suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Tillfällig småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik innebär småbarnspedagogik högst 5 dagar i månaden. Tillfällig dagvård skräddarsys från fall till fall enligt barnets/familjens situation och behov. Förfrågningar om tillfällig dagvård kan riktas direkt till serviceområdesansvarig för småbarnspedagogik. Tillfällig vård kan får i alla kommunala daghem ifall det finns plats. Tillfällig privat vård inverkar inte på hemvårdsstödet.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fråga efter tillfällig småbarnspedagogik från din hemkommun om du behöver vård för ditt barn då och då, Både kommunerna och de privata daghemmen erbjuder möjlighet till tillfällig småbarnspedagogik.

Om du får hemvårdsstöd, kan du använda tillfällig småbarnspedagogik som ordnas av kommunen högst fem dagar under en kalendermånad. Köp av tillfällig vård som ordnas av en privat aktör påverkar inte hemvårdsstödet.

Inom den tillfälliga småbarnspedagogiken utarbetas ingen individuell plan för småbarnspedagogik för barnet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 23.3.2021