suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Tillfällig småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att vid behov köpa barnet enskilda vårddagar på ett daghem. Enskilda dagar i kommunens småbarnspedagogik skräddarsys vid behov av placeringskoordinatorn tillsammans med familjen. En förutsättning enligt lagen är att det finns en ledig plats på daghemmet.

Gör så här

Då behovet av tillfällig vård uppstår, var så fort som möjligt i kontakt med placeringskoordinatorn för ert område. Hen kartlägger situationen på daghemmen ordnar tillfällig daghemsvård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Det är ändå värt att notera barnets förmåga att klara sig i en för hen främmande omgivning utan bekanta vuxna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillfällig dagvård i Sibbo kommun är avgiftsbelagd. Avgiften fastställs enligt gällande taxa. För tillfället är avgiften för tillfällig heldagsvård 25,90 €/dag.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjer som behöver vård för sitt barn då och då, kan få tillfällig dagvård. Både kommuner och privata daghem erbjuder möjlighet till tillfällig dagvård. Om familjen får hemvårdsstöd för barnet, får tillfällig dagvård som kommunen ordnar användas högst fem dagar per kalendermånad. Tillfällig privat vård inverkar inte på hemvårdsstödet. Tillfällig vård är alltid sporadisk. Den kan inte reserveras för flera månader i taget.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 18.9.2020