suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Tillbaka till militärtjänstgöring från civiltjänstgöring

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du ansökt om civiltjänst, men inte längre vill utföra din värnplikt som civiltjänst, kan du ansöka om förflyttning tillbaka till militärtjänst.

Gör så här

Sänd till Civiltjänstcentralen en skriftlig fritt formulerad ansökan om förflyttning i god tid innan den dagen då tjänstgöringen enligt förordnan ska inledas. I ansökan ska dessutom anges:

  • personuppgifter
  • födelsetid
  • adressuppgifter

Handläggningen av ansökan tar ungefär en vecka. Civiltjänstcentralen meddelar Försvarets regionalbyrå om ett jakande beslut.

För vem och på vilka villkor

Innan civiltjänstgöringen inleds kan du en gång ansöka om förflyttning tillbaka till militärtjänstgöring. Civiltjänstcentralen godkänner ansökan om du meddelar att din övertygelse inte längre hindrar dig att utföra tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen. Ansökan kan inte längre lämnas in efter att du inlett din civiltjänstgöring och inte efter året då du fyllt 28 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 30.4.2021