suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Svenskspråkig gymnasieutbildning för unga

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. Studerande kan själva välja sina kurser och framskrider i studierna enligt en individuell studieplan.

För vem och på vilka villkor

Grundskolans avgångsbetyg eller motsvarande betyg. Studerandena i gymnasiet väljs in på basen av medeltalet i grundskolans avgångsbetyg.

I specialgymnasier kan även annat kunnande betonas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 19.1.2022