suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studerandehälsovård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Studenthälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa och studieförmåga samt övervaka de hälsomässiga förhållandena i studiemiljön. Studenthälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. Studenthälsovården förstärker de ungas egna resurser, förebygger utslagning, stöder de unga i att bli vuxna och ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Studenthälsovårdens tjänster erbjuds alla som studerar vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i Helsingfors.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor har rätt till tjänster inom studerandehälsovården i det välfärdsområde där läroanstalten är belägen.

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet. I studerandehälsovårdens tjänster ingår förutom att följa upp och främja studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga även bland annat hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården, inklusive mentalvårds- och missbruksarbete, främjande av sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för högskolestuderande produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Högskolestuderande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA som täcker alla SHVS tjänster. Särskilda besöksavgifter tas inte ut.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 21.2.2024