suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Stranddetaljplanläggning

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan görs upp för strandområden som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla som påverkas av stranddetaljplaneringen har rätt att delta i planläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019