suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Stöd och bidrag för medborgarverksamhet inom idrott

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort. Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen medelanskaffning för sin verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främja kommuninvånarnas möjligheter till att utöva idrott. Det är kommunernas uppgift att stöda lokala idrottsföreningar.

Idrottsföreningar och -förbund kan höra sig för om bidrag till sin verksamhet samt t.ex. för arrangerande av idrottsevenemang i kommunen på vars område de är verksamma.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020