suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En sjömans arbetsgivare får ersättning av statens medel för en del av de resekostnader som arbetsgivaren betalat för arbetstagarens resor från fartyget till hemmet och från hemmet till fartyget.

Gör så här

Ansökningarna om ersättning sänds för behandling

- på elektronisk väg som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och riktas till NTM-centralen i Österbotten eller

- sänds per post under adress: KEHA-keskus/Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere.

Förfrågningarna angående ansökan om ersättning sänds per e-post till maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi.

För vem och på vilka villkor

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil),
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsbyrån, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 8.2.2021