suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Stadsmuseum

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vanda stadsmuseum har tre verksamhetsställen. Museets utställningslokaler och kontor finns på Dickursby gamla station, och museets samlingstjänster i Sandkulla. Museet ordnar också utställningar på Håkansböle gård.

Utställningsverksamheten är bara ett av museets uppdrag. Museet samlar också in, bevarar, vårdar och forskar i Vandaområdets kulturarv. Museet fungerar som sakkunnig när det gäller V ...

Gör så här

Fråga museet - Fråga museet: kaupunginmuseo@vantaa.fi

Fråga museet - Fråga om fotografier: kuva-arkisto@vantaa.fi

Fråga museet - Fråga om kulturmiljö: kulttuuriymparisto@vantaa.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 26.3.2023