suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Socialhandledning för barnfamiljer

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Socialhandledningen för barnfamiljer är rådgivning och handledning för familjer med barn under 17 år. Vi stöder din familj vid utmaningar i föräldraskapet samt i frågor som gäller barnuppfostran och relationer mellan familjemedlemmar.

Kontakta oss när vardagen känns tung och du vill diskutera till exempel

– barns och ungdomars dagsrytm, sömn, trotsåldern, puberteten eller sättande av grä ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Barnfamiljer som behöver stöd, handledning och rådgivning.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024