suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Social rehabilitering

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet för den sociala rehabiliteringen är att stärka din sociala funktionsförmåga och främja din delaktighet. Den sociala rehabiliteringen ger dig stöd för att stärka dina sociala färdigheter och hjälper dig att bygga upp en fungerande vardag.

Servicen är avsedd för dig som vill hitta sätt att stärka dina resurser och utvidga din livsmiljö. Den sociala rehabiliteringen planeras tillsammans me ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

– Servicen är avsedd för dig som är i arbetsför ålder och behöver stöd och medel för att stärka dina egna resurser och funktionsförmåga och för att utvidga din livsmiljö.

– Du kan engagera dig och delta i aktiviteterna enligt en separat plan.

– Beviljandet av servicen grundar sig på en bedömning av servicebehovet som görs tillsammans med en socialarbetare. Under bedömningen kommer ni överens om dina mål med servicen, vilket stöd du får samt servicens varaktighet och innehåll.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 24.3.2023