suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun

Småbarnspedagogik på kommunalt daghem

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Dagvård är fostrande växelverkan i barnens liv vars målsättning är att främja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning. För att bilda en bra helhet behövs både föräldrarnas och- vårdarnas insats i medfostrar arbetet.

I kommunen finns ett daghem, i centrum av Kapellby som erbjuder finsk och svensk dagvård. I Porlom finns ett hemlikt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i all verksamhet enligt ålder och kunnande.

Kommunen har en familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Alla enheter samarbetar med varandra. Vi har till exempel gemensamma konserter, händelser, utfärder och fester.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Kontakta chef för småbarnsfostran. För att ansöka om dagvårdsplats fyller du i ansökningsformuläret för daghem på kommunens hemsida och skickar det till daghemmet eller samhällsservicecentret.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Ett barn som ännu inte har skolplikt kan få vård.

Ett skolpliktigt barn kan också få dagvård om särskilda omständigheter kräver det och det annars inte kan ordnas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiftens storlek påverkas av familjens storlek, inkomster och vårddagarnas längd.

För småbarnsfostran krävs en månadsavgift, som beror på familjens storlek, inkomst och längden på vårddagar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Ansvarig för tjänstenLapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Område Lappträsk
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 23.3.2021