suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Skoltransport

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Skoltransport

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Skolvägen över 5 kilometer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

  • är över fem kilometer i en riktning eller
  • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 19.12.2022