suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Kommunen anordnar avgiftsfri skoltransport för eleverna i grundskolan i följande fall: 1) Skolvägens längd i kilometer. Skjuts ordnas för elever i årskurserna 1-3 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 3 km. Skjuts ordnas för elever i årskurserna 4-6 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 5 km. 2) Skolvägen är farlig. Eleven har möjlighet att få skolskjuts om skolvägen är farlig. Bildningsdirektören fattar beslutet på basen av ett sakkunnigutlåtande. 3) Skolvägens längd i tid. Skolresan, inklusive väntetider, får ta högst 2,5 timmar per dag . Skolvägen för en elev som fyllt 13 år får räcka högst 3 timmar per dag. 4) Hälsoaspekter. En elev har möjlighet att få skolskjuts på basen av hälsorelaterade orsaker. Läkarutlåtandet ska bifogas till ansökan. Sakkunnigutlåtandena ska årligen bifogas till ansökan på nytt. Även barn i förskoleundervisning har rätt till skjuts ordnad av kommunen. Skjuts ordnas inte för barn som är i dagvård. Kommunen ordnar heller inte skjuts för elever i årskurserna 1-6 som går i annan skola än närskolan. Mer information finns i Sjundeå kommuns principer för skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen elelr förskoleundervisningen som trätt i kraft 1.6.2016.

Gör så här

Man ansöker om skolskjuts årligen inom utsatt tid elektorniskt via Wilma. Elever som flyttar till kommunen under läsåret kan ansöka om skolskjuts även under läsåret. Innan du lämnar in din ansökan bekanta dig med principer för skol- och förskoleskjutsar i Sjundeå kommun som trätt i kraft 1.6.2016.

För vem och på vilka villkor

Elever som studerar i årskurs 1-9 i Sjundeå kommun ansöker årligen om skolskjuts via Wilma. Skolskjutsbeslut som gjorts före 1.6.2016 gäller enligt besluten i fråga.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 8.12.2020