suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Kommunen ordnar skolskjuts för de elever inom grundläggande utbildningen som enligt lagen har rätt till avgiftsfri skolskjuts. För elever i förskolan och grundläggande utbildningen beviljas skolskjuts enligt vissa kriterier som är utöver vad lagen säger.

Skolskjuts ordnas till elevens närskola genom anlitande av turbussar eller med av kommunen särskilt ordnade taxitransporter. Om eleven genom vå ...

Gör så här

Vårdnadshavarna bör ansöka om skolskjuts eller ändring i omständigheter enskilt för varje elev. Detta betyder att ansökan bör motiveras enligt skolvägens ansträngande eller krävande egenskaper, vägens farlighet eller färdtid. Även om fastställda avståndet understigs, kan eleven ändå få rätt till skolskjuts på basen av utlåtande från sakkunnig. Utlåtande från sakkunnig bör alltid bifogas till ansökan. I utlåtandet bör bedömas behovet och grunderna till skolskjuts. I ansökan bör framkomma de tidpunkter när skolskjuts är nödvändigt, samt vilken form av fordon som behövs (t.ex. taxiskjuts p.g.a. nedsatt rörlighet). Utlåtandet tvingar inte kommunen att ordna skolskjuts, men används vid beslutande om rätt till avgiftsfri skolskjuts. Ansökan och utlåtande från sakkunnig bör lämnas in till kommunens bildningsavdelning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

  • är över fem kilometer i en riktning eller
  • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 13.12.2019