suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

I första hand är det föräldrarna som har ansvar för att lära sitt barn röra sig tryggt i trafiken. Det är skäl att föräldrarna i god tid övar på att gå skolvägen tillsammans med barnet.

En elev har enligt lagen om grundläggande utbildning (32 §) och Åbo stads principer för skolskjutsar inom den grundläggande utbildningen (2011) rätt till avgiftsfri skolskjuts, om skolvägens längd eller den totala ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

elever

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 31.3.2021